Kodin vaihto

Vuokra-asuminen on joustavaa myös asukkaan elämäntilanteen muuttuessa, sillä kotia on mahdollista vaihtaa yhtiön sisäisesti asunnosta toiseen elämäntilanteen mukaan.

Asunnonvaihtotarpeen syntyessä aloitetaan asunnonhaku tavanomaiseen tapaan, täyttämällä asuntohakemus.

Yhtiön sisäisessä vaihdossa irtisanomisaika on tavanomaista lyhyempi

JVA:n asunnosta toiseen muutettaessa asukkaalta ei peritä normaalia irtisanomisjan mukaista vuokraa, vaan vuokravastuu päätetään yhtiön sisäisesti tehtävissä asunnonvaihdoissa aina asunnosta poismuuttopäivään. Tällä tavoin kodinvaihto on joustavaa.

Muuttajalta peritään myös yhtiön sisäisessä asunnonvaihtotilanteessa normaali huoneistokoon mukainen vaihtomaksu. Vakuus on aina huoneistokohtainen, eikä sen vuoksi siirry muuttajan mukana asunnosta toiseen. Kun edellinen asunto on tarkastettu, vuokravakuus palautuu asukkaalle, edellyttäen että vuokranmaksuun ja asunnon kunnossapitoon liittyvät velvoitteet on hoidettu moitteettomasti.

Tanhukaari.jpg