Asukkaat voivat vaikuttaa

Asukasdemokratia tarjoaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuuksia asumiseen liittyvissä asioissa. Toiminta perustuu asukkaiden vapaaehtoisuuteen ja aktiivisuuteen.

Vuosi 2016 on vaalivuosi. JVA:n hallitukseen valitaan asukasedustajat toimikaudelle 2017-2018. Vaalit on pidetty ja asukasneuvosto vahvistaa vaalin tuloksen kokouksessaan 24.10.2016 ja esittää sen edelleen hallitukselle.

Yhteistoiminnalla laadukasta ja viihtyisää asumista

Asukastoiminnan tavoitteena on vaikuttaa asumisen laatuun ja asumisviihtyvyyteen. Laadukkaaseen ja viihtyisään asumiseen sisältyvät omasta asunnosta, kiinteistöstä ja pihapiiristä huolehtiminen, hyvät naapuruussuhteet sekä asumisen turvallisuus. Yhteistoiminnalla asukkaat voivat vaikuttaa myös rahan käyttöön, ja sitä kautta omiin vuokriinsa.

Kaikki voivat olla aktiivisia asukkaita

Kaikki halukkaat pääsevät mukaan asukastoimintaan osallistumalla asuintalonsa asukaskokoukseen ja muuhun JVA:n järjestämään toimintaan. Kaikista JVA:n järjestämistä tilaisuuksista tiedotetaan JVAPihapiiri lehdessä ja kotisivuillamme sekä Facebookissa JVAPirhapiirissä.

Asukasdemokratiaa ohjaa laki yhteishallinnosta aravavuokrataloissa

Pinviinejä pieni lauma - pienennetty