Asukaskokous

Asukastoiminnan perustan muodostavat asukaskokoukset, joita järjestetään jokaisessa taloyksikössä vähintään kerran vuodessa. Asukaskokous valitsee taloon asukastoimikunnan tai yhteyshenkilön enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunnan tehtävänä on edistää asumisviihtyvyyttä ja osallistumista. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja mahdolliset muut toimihenkilöt, jos asukaskokouksessa niitä ei ole valittu. Puheenjohtaja edustaa taloa ulospäin eli toimii tiedonvälittäjänä sekä osallistuu JVA:n ja asukastoiminnan eri yhteistyöryhmiin.

Aluekokous

Jokaisella kuudella JVA:n isännöintialueella (Itäinen, Keskusta, Kuokkala, Läntinen, Pohjoinen ja Vaajakoski) pohditaan yhteisiä asioita aluekokouksissa pari kertaa vuodessa. Aluekokouksen kutsuu koolle aina kyseisen alueen aluepuheenjohtaja. Mikäli alueelta on ollut hallitusedustajavaalissa ehdokkaita, kyseiseltä alueelta eniten ääniä saanut ehdokas on automaattisesti aluepuheenjohtaja. Mikäli hän on estynyt valitaan vuoden ensimmäisessä aluekokouksessa aluepuheenjohtaja. Kokoukseen kutsutaan kaikki alueen toimikuntien puheenjohtajat ja JVA:n edustaja.

Asiakirjamalleja liitteenä

Asukaskokouskutsu

Asukaskokouksen pöytäkirja

Toimikunnan kokouskutsu

Toimikunnan kokouspöytäkirja

Asukastoimikunta

Toimintakertomus

Toimintarahahakemus

Toimintarahan käyttö

Toimintarahan seuranta