Asukasneuvosto

Asukasneuvosto on asukkaiden yhteistyöelin. Asukasneuvostossa asukkaita edustavat asukastoimikuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit. Äänestettäessä 1 ääni/asukastoimikunta. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja toiminnantarkastajan.

Asukasneuvoston tehtävät:

  • Päättää asukastoiminnan yhteisistä pelisäännöistä.
  • Tekee esityksen yhtiökokoukselle alueiden valitsemista hallituksen asukasjäsenehdokkaista.
  • Tekee esityksiä JVA:n hallitukselle.
  • Järjestää toimintaa asukkaille ja asukasaktiiveille.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii linkkinä asukkaiden edustajien ja JVA:n henkilökunnan välillä. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat: alueiden puheenjohtajat, asukasneuvoston puheenjohtaja, JVA:lta toimitusjohtaja, asiakaspalvelupäällikkö ja isännöitsijät.

Yhteistyötoimikunta on keskustelufoorumi, jossa pohditaan ja suunnitellaan asumiseen ja asukastoimintaan liittyviä yhteisiä asioita kuten koulutuksia, tapahtumia, asukastiedoteita, jäteasioita, huoltosopimuksia jne.

Asukastoimintaa tuetaan ja aktiiveja palkitaan henkilökohtaisesti

JVA:lla arvostetaan aktiivista asukastoimintaa, sillä se on keskeinen voimavara palvelujemme kehittämisessä. Asukastoimikunnille ja asukasneuvostolle varataan vuosittain toimintaraha ja asukasaktiiveille järjestetään koulutus- ja virkistäytymistilaisuuksia. Asukastoimikunnan jäseniä palkitaan henkilökohtaisesti asukasetujärjestelmässä asukastoiminnasta kertyvillä pisteillä.