PALVELUISÄNNÖINTI

Palveluisännöinti jakautuu kahteen osioon eli tekniseen- ja asukasisännöintiin.

Jatkossa palvelee yhteinen palvelunumero (014) 287 99 99.

TEKNINEN ISÄNNÖINTI

Teknisen isännöinnin asiakaskontakteja hoitaa kolmeteknistä isännöitsijää, jotka palvelevat asukkaita joko puhelimitse soittoaikoina tai toimistolla, toimiston aukioloaikoina. Myös tekninen isännöinti hoitaa asukasetuun liittyviä asioita.

Teknisessä asiakaspalvelussa toimivat:

Sinikka Sahi, Timo Salmelainen, Tanja Valden ja Jaakko Vuori.

Sähköposti jva.tekninenpalvelu@jkl.fi

ASUKASISÄNNÖINTI

Asukasisännöitsijät hoitavat asukasdemokratiaan, asukastiedottamiseen, asukasetuun ja asumisrauhaan liittyviä asioita joko puhelimitse soittoaikoina tai toimistolla.

Asukaisännöinnistä vastaavat Mervi Brandt ja Sirkka Lius.

Sähköposti jva.asukasisannointi@jkl.fi