Asukkaat voivat vaikuttaa

Asukasdemokratia tarjoaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikuttamismahdollisuuksia asumiseen liittyvissä asioissa. Toiminta perustuu asukkaiden vapaaehtoisuuteen ja aktiivisuuteen.

Yhteistoiminnalla laadukasta ja viihtyisää asumista

Asukastoiminnan tavoitteena on vaikuttaa asumisen laatuun ja asumisviihtyvyyteen. Laadukkaaseen ja viihtyisään asumiseen sisältyvät omasta asunnosta, kiinteistöstä ja pihapiiristä huolehtiminen, hyvät naapuruussuhteet sekä asumisen turvallisuus. Yhteistoiminnalla asukkaat voivat vaikuttaa myös rahan käyttöön, ja sitä kautta omiin vuokriinsa.

Kaikki voivat olla aktiivisia asukkaita

Kaikki halukkaat pääsevät mukaan asukastoimintaan osallistumalla asuintalonsa asukaskokoukseen ja muuhun JVA:n järjestämään toimintaan. Kaikista JVA:n järjestämistä tilaisuuksista tiedotetaan JVAPihapiiri lehdessä ja kotisivuillamme sekä Facebookissa JVAPirhapiirissä.

Asukasdemokratiaa ohjaa laki yhteishallinnosta aravavuokrataloissa

Asukasneuvosto ja yhteistyötoimikunta »
Asukkaiden oma toiminta »
Energiaeskpertti »

Pinja_mittaa.jpg


Asukasneuvosto ja yhteistyötoimikunta

Asukasneuvosto on asukkaiden yhteistyöelin. Asukasneuvostossa asukkaita edustavat asukastoimikuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit. Äänestettäessä 1 ääni/asukastoimikunta. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja tilintarkastajat.

Asukasneuvoston tehtävät:

  • Päättää asukastoiminnan yhteisistä pelisäännöistä.
  • Tekee esityksen yhtiökokoukselle alueiden valitsemista hallituksen asukasjäsenehdokkaista.
  • Tekee esityksiä JVA:n hallitukselle.
  • Järjestää toimintaa asukkaille ja asukasaktiiveille.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii linkkinä asukkaiden edustajien ja JVA:n henkilökunnan välillä. Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat: alueiden puheenjohtajat, asukasneuvoston puheenjohtaja, JVA:lta toimitusjohtaja, asiakaspalvelupäällikkö ja isännöitsijät.

Yhteistyötoimikunta on keskustelufoorumi, jossa pohditaan ja suunnitellaan asumiseen ja asukastoimintaan liittyviä yhteisiä asioita kuten koulutuksia, tapahtumia, asukastiedoteita, jäteasioita, huoltosopimuksia jne.

Asukastoimintaa tuetaan ja aktiiveja palkitaan henkilökohtaisesti

JVA:lla arvostetaan aktiivista asukastoimintaa, sillä se on keskeinen voimavara palvelujemme kehittämisessä. Asukastoimikunnille ja asukasneuvostolle varataan vuosittain toimintaraha ja asukasaktiiveille järjestetään koulutus- ja virkistäytymistilaisuuksia. Asukastoimikunnan jäseniä palkitaan henkilökohtaisesti asukasetujärjestelmässä asukastoiminnasta kertyvillä pisteillä.

Asukkaiden oma toiminta

Asukaskokous

Asukastoiminnan perustan muodostavat asukaskokoukset, joita järjestetään jokaisessa taloyksikössä vähintään kerran vuodessa. Asukaskokous valitsee taloon asukastoimikunnan tai yhteyshenkilön enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Asukas- ja asukastoimikunnankokouksen protokolla

Asukastoimikunta

Asukastoimikunnan tehtävänä on edistää asumisviihtyvyyttä ja osallistumista. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja mahdolliset muut toimihenkilöt, jos asukaskokouksessa niitä ei ole valittu. Puheenjohtaja edustaa taloa ulospäin eli toimii tiedonvälittäjänä sekä osallistuu JVA:n ja asukastoiminnan eri yhteistyöryhmiin.

Aluekokous

Jokaisella kuudella JVA:n isännöintialueella (Itäinen, Keskusta, Kuokkala, Läntinen, Pohjoinen ja Vaajakoski) pohditaan yhteisiä asioita aluekokouksissa pari kertaa vuodessa. Aluekokouksen kutsuu koolle aina kyseisen alueen aluepuheenjohtaja joka valitaan vuoden ensimmäisessä aluekokouksessa. Kokoukseen kutsutaan kaikki alueen toimikuntien puheenjohtajat ja JVA:n edustaja.


Energiaekspertti

JVA kouluttaa asukkaistaan energiaeksperttejä.
Koulutusta on järjestetty vuodesta 2011 alkaen ja lähes sata henkilöä on tuon koulutuksen käynyt.Diplomin saanut energiaekspertti toimii asukaskokouksen päätöksellä talonsa asiantuntijana energia-asioissa.

Seuraava talosi energiaekspertiksi mahdollistava koulutus järjestetään alkuvuoden 2020 aikana.

Koulutus ei velvoita ryhtymään talosi ekspertiksi vaan tarjoaa kattavan tietopaketin jokaiselle asiasta kiinnostuneelle.

Mikäli olet kiinnostunut ole yhteydessä jva.tekninenpalvelu@jva.fi

energiansäästöpistoke.jpg - pienennetty