Tietosuoja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:ssä

Henkilötietojen suoja on osa yksityisyydensuojaa, joka on kansalaisen perusoikeus. Digitaalisten palvelujen yleistyessä tietosuoja on myös asiakkaan luottamuksen perusedellytys ja palvelun laadun tae.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään mm. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja asetusta täsmentävässä Tietosuojalaissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Lue tarkemmin, mitä tietosuoja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:ssä tarkoittaa.

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n asukastietorekisterin tietosuojaseloste.

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n Vapaudenkatu 48-50 toimiston kameravalvontajärjestelmän rekisterin tietosuojaseloste.