Isännöitsijät

PALVELUISÄNNÖINTI

Palveluisännöinti jakautuu kahteen osioon eli tekniseen- ja asukasisännöintiin.

Jatkossa palvelee yhteinen palvelunumero (014) 287 99 99 / valikko 5

TEKNINEN ISÄNNÖINTI

Teknisen isännöinnin asiakaskontakteja hoitaa kolme teknistä isännöitsijää, jotka palvelevat asukkaita joko puhelimitse soittoaikoina tai toimistolla, toimiston aukioloaikoina. Myös tekninen isännöinti hoitaa asukasetuun liittyviä asioita.

Teknisessä asiakaspalvelussa toimivat:

Sinikka Sahi, Mikko Muhonen ja Mikko Tahvanainen.

Sähköposti jva.tekninenpalvelu@jkl.fi

ASUKASISÄNNÖINTI

Asukasisännöitsijät hoitavat asukasdemokratiaan, asukastiedottamiseen, asukasetuun ja asumisrauhaan liittyviä asioita joko puhelimitse soittoaikoina tai toimistolla.

Asukaisännöinnistä vastaavat Mervi Brandt, Elisa Maaninka ja Sirkka Lius.

Sähköposti jva.asukasisannointi@jkl.fi