Isännöitsijät

PALVELUISÄNNÖINTI

Palveluisännöinti jakautuu kahteen osioon eli tekniseen ja asukasisännöintiin.

Jatkossa palvelee yhteinen palvelunumero (014) 287 99 99 / valikko 5

TEKNINEN ISÄNNÖINTI

Teknisen isännöinnin asiakaskontakteja hoitaa kolme teknistä isännöitsijää, jotka palvelevat asukkaita joko puhelimitse soittoaikoina tai toimistolla, toimiston aukioloaikoina. Myös tekninen isännöinti hoitaa asukasetuun liittyviä asioita.

Teknisessä asiakaspalvelussa toimivat:

Sinikka Sahi, Mikko Muhonen ja Mikko Tahvanainen.

Sähköposti jva.tekninenpalvelu(at)jkl.fi

ASUKASISÄNNÖINTI

Asukasisännöitsijät hoitavat asukasdemokratiaan, asukastiedottamiseen, asukasetuun ja asumisrauhaan liittyviä asioita joko puhelimitse soittoaikoina tai toimistolla.

Asukaisännöinnistä vastaavat Mervi Brandt ja Elisa Maaninka.

Sähköposti jva.asukasisannointi(at)jkl.fi