Isännöitsijät

PALVELUISÄNNÖINTI

Palveluisännöinti jakautuu kahteen osioon eli tekniseen ja asukasisännöintiin.

Jatkossa palvelee yhteinen palvelunumero (014) 287 99 99 / valikko 5

TEKNINEN ISÄNNÖINTI

Teknisen isännöinnin asiakaskontakteja hoitaa kaksi teknistä isännöitsijää, jotka palvelevat asukkaita joko puhelimitse soittoaikoina tai toimistolla, toimiston aukioloaikoina. Myös tekninen isännöinti hoitaa asukasetuun liittyviä asioita.

Teknisessä asiakaspalvelussa toimivat:

Sinikka Sahi, Kata Hiljansuo ja Mikko Tahvanainen.

Sähköposti jva.tekninenpalvelu(at)jva.fi

ASUKASISÄNNÖINTI

Asukasisännöitsijät hoitavat asukasdemokratiaan, asukastiedottamiseen, asukasetuun ja asumisrauhaan liittyviä asioita joko puhelimitse soittoaikoina tai toimistolla.

Asukaisännöinnistä vastaa Mervi Brandt.

Sähköposti jva.asukasisannointi(at)jva.fi